Portret afbeelding


Naam *
Tel.*

Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.
U vindt onze woningen ook op Funda Jaap Huizenzoeker Huislijn Telefoon: 072-78 519 02

Disclaimer voor samsneekmakelaardij.nl

Algemeen

Sam Sneek makelaardij, hierna te noemen samsneekmakelaardij.nl, verleent u hierbij toegang tot samsneekmakelaardij.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door samsneekmakelaardij.nl en derden zijn aangeleverd. samsneekmakelaardij.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van samsneekmakelaardij.nl.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van samsneekmakelaardij.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij samsneekmakelaardij.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van samsneekmakelaardij.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.